این غذا بر مبنای ذائقه ایرانی ها بومی سازی شده و اگر صادقانه بخواهیم بگیم نتیجه این اتفاق به وجود اومدن یک طعم واقعا بینظیر و فوق العاده میباشد.
اگه می پرسین چه طعمی، باید عرض کنیم، عدد فیله ماهی که از 48 ساعت قبل مزه دار شده اند را به همراه سبزیجات مخصوص رول میکنیم و با یک روش مخصوص در کره سرخ میکنیم و در آخر به همراه برنج سرو میشود.

از آنجاییکه سلامتی شما نزد ما امانت است، به همراه غذا چند عدد رطب مخصوص ارسال میشود تا بعد از نوش جان کردن غذا جهت جلوگیری از غلبه سردی غذا مصرف کنید.

جشنواره سه شنبه های شگفت انگیز حس تازگی

نویسنده

حس تازگی

دسته‌ بندی

سه شنبه های شگفت انگیز

نوشته شده در

28 بهمن ، 1397

شبکه‌های اجتماعی

hese.tazegi