معرفی غذاهای جدید

تیم تحقیقاتی مجموعه حس تازگی، با در نظر گرفتن ذائقه مردم کشورمان و جلوگیری از ارائه محصولات و غذاهای تکراری سعی بر آن دارد به میزان استقبال و نیاز مصرف کنندگان محترم از محصولات مورد نظرشان، بررسی و تحقیقات خود را کامل کند و در نهایت جهت ارائه محصولات جدیدی که باب میل آنان می باشد به صورت هفتگی اقدام کند.

سه شنبه های شگفت انگیز

ما هفته ای یک روز با خانواده میریم سفر! اون هم فقط روزهای سه شنبه! تازه کجاها؟! سفرهای خارج از کشور!! سه شنبه ها برای ما روز تغییره، روز رفع خستگی مزه های تکراری از ذائقه هامون. یک بزرگی میگفت: خوردن غذاهای کشورهای مختلف باعث نزدیک شدن فرهنگ و شناخت رفتاری مردمان اون کشوره. سرآشپزهای بین المللی حس تازگی، روزهای سه شنبه هر هفته غذاهای ملل مختلف رو پخت میکنن، و با طعم و بوی غذاشون راستی مارو میبرن به فضای کشورمقصد غذا.