غالب مواد اولیه در “حس تازگی” بصورت روزانه و هفتگی تهیه می شوند و به لحاظ کیفیت و مرغوبیت بالاترین استانداردها را دارا می باشند. بعنوان مثال و بدون مبالغه برنج تهیه شده در این مجموعه، جزو بهترین کیفیت های ایرانی است و مشتریان “حس تازگی” این اختیار را خواهند داشت که در ساعت کاری، هر زمان اراده کنند می توانند از مجموعه داخلی “حس تازگی” دیدن نمایند.