از زمان سفارش گذاری تا رسیدن غذا به دست مشتری بسته به نوع غذا می باشد. حداکثر زمان تقریبی برای غذاهای کبابی 45 دقیقه، غذاهای خورشتی 25 دقیقه و غذاهای سوخاری 30 دقیقه می باشد.